Fyzioterapie

Fyzioterapie je část komprehensivní rehabilitace, která se zabývá diagnostikou, léčbou a prevencí poruch pohybového systému organismu.


Fyzioterapie by měla být zakotvena v podvědomí každého člověka, jelikož v mnohých případech by mohla být účinnou cestou, jak zamezit vzniku závažných chorob s celospolečensky depresivním vlivem.


Co vám můžeme nabídnout?

  • Odborní specialisté se znalostí moderní medicíny
  • Speciální terapeutický a preventivní program
  • Zlepšení stabilizační funkce
  • Práce s tělesným schématem, uvědomněním si pohybu
  • Trénink izolované hybnosti

Pod vedením

Mgr. Jana Veselá - každé úterý od 17.30 – do 20.00 hod.

Mgr. Ivan Pišvejc - každou středu od 16.00 – do 20.00 hod.První návštěva obsahuje:

  • anamnézu
  • kineziologický rozbor
  • vysvětlení problematiky
  • zhodnocení a doporučení dalšího programu cvičení, masáží a domácí autoterapie

Terapie v rámci cílené rehabilitace na daný (původní) problém

Nácvik doporučeného programu, kontrola provádění autoterapie, použití manuálních technik...


Kondiční lekce (Refresh program)

Kontrola autoterapie, použití manuálních technik v případě potřeby.....
pro ty, co nemají problém a neprošli body 1 a 2: posilování správné stabilizační funkce, ideální před lekcí v posilovně